Đá Gà Cựa Sắt GIẢI GÀ TRE Ngày 09/06/2019 FULL

0
1460

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TRẬN HAY NGÀY  08/06/2019 TẠI ĐÂY


*Nhấn nút PLAY 2 lần để coi nha AE!

Chia Sẻ Facebook


CHÚC MỪNG ANH TÍNH VÀ ANH THẮNG ĐỒNG VÔ ĐỊCH

Trận 48: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 47: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 46: GÀ ĐÁ GIẢI (Chỉ có trên XEMDAGACAMPUCHIA.COM)

Trận 45: GÀ ĐÁ GIẢI (Chỉ có trên XEMDAGACAMPUCHIA.COM)

Trận 44: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 43: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 42: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 41: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 40: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 39: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 38: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 37: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 36: GÀ ĐÁ GIẢI (Chỉ có trên XEMDAGACAMPUCHIA.COM)

Trận 35: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 34: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 33: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 32: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 31: GÀ ĐÁ GIẢI (Chỉ có trên XEMDAGACAMPUCHIA.COM)

Trận 30: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 29: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 28: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 27: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 26: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 25: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 24: GÀ ĐÁ GIẢI (Chỉ có trên XEMDAGACAMPUCHIA.COM)

Trận 23: GÀ ĐÁ GIẢI (Chỉ có trên XEMDAGACAMPUCHIA.COM)Trận 22:

Trận 21:

Trận 20:

Trận 19:

Trận 18:

Trận 17:

Trận 16:

Trận 15:(Chỉ có trên XEMDAGACAMPUCHIA.COM)

Trận 14:

Trận 13:

Trận 12:

Trận 11:

Trận 10:

Trận 9:

Trận 8:

Trận 7:

Trận 6:

Trận 5:

Trận 4:

Trận 3:

Trận 2:

Trận 1: