Đá Gà Cựa Sắt GIẢI GÀ TRE Ngày 21/2/2019 FULL

0
2260

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TỔNG HỢP TRẬN HAY NHẤT NGÀY TẠI ĐÂY

“A TRUNG B.THẠNH & A HẢO V.TÀU & A MỸ BDƯƠNG & LM CẦN THƠ

ĐỒNG 9Đ NÊN BỐC THĂM NHẬN CÚP VÀ PHẦN THƯỞNG CHIA ĐỀU CHO MỖI ĐỘI”

Trận 42: Gà giải-
Trận 41: Gà giải-
Trận 40: Gà giải-
Trận 39: Gà giải-
Trận 38: Xổ 20-
Trận 37: Xổ 50-
Trận 36: Xổ 30-

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 35: Xổ 50-
Trận 34: Xổ 50-
Trận 33: Xổ 50-
Trận 32: Gà giải-
Trận 31: Gà giải-

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 30: Gà giải-
Trận 29: Gà giải-
Trận 28: Gà giải-
Trận 27: Xổ 50-

Trận 26: Xổ 50-

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 25: Xổ 50-
Trận 24: Xổ 50-
Trận 23: Xổ 50-
Trận 22: Xổ 50-
Trận 21: Xổ 50-
Trận 20: Gà Gỉai-
Trận 19: Gà Gỉai-

Trận 18: Gà Gỉai-
Trận 17: Gà Gỉai-
Trận 16: Gà Gỉai-

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 15: Gà Gỉai-
Trận 14: Gà Gỉai-
Trận 13: Gà Gỉai-
Trận 12: Gà Gỉai-
Trận 11: Xổ 50-

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 10: Xổ 50-
Trận 9: Xổ 50-
Trận 8: Xổ 50-
Trận 7: Xổ 50-
Trận 6: Xổ 50-

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 5: Xổ 50-
Trận 4: Xổ 50-
Trận 3: Xổ 50-
Trận 2: Xổ 30-
Trận 1: Xổ 50-

5.0
07