Đá Gà Cựa Sắt GIẢI GÀ VIỆT Ngày 16/06/2019 FULL

0
1174

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TRẬN HAY NGÀY 15/06/2019 TẠI ĐÂY


*Nhấn nút PLAY 2 lần để coi nha AE!

Chia Sẻ Facebook


CHÚC MỪNG ANH TÀI VÀ ANH PHÚC ĐỒNG VÔ ĐỊCH

Trận 41:

Trận 40:

Trận 39:GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 38:GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 37:

Trận 36:

Trận 35: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 34:

Trận 33: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 32: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 31: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 30:

Trận 29: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 28: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 27: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 26: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 25: GÀ ĐÁ GIẢI

Trận 24: GÀ ĐÁ GIẢITrận 23:

Trận 22:

Trận 21:

Trận 20:

Trận 19:

Trận 18:

Trận 17:

Trận 16:

Trận 15:

Trận 14:

Trận 13:

Trận 12:

Trận 11:TRẬN 1TỈ

Trận 10:

Trận 9:

Trận 8:

Trận 7: TRẬN 1TỈ ĐẲNG CẤP

Trận 6:

Trận 5:

Trận 4:

Trận 3:

Trận 2:

Trận 1:

5.0
07