Đá Gà Cựa Sắt GIẢI GÀ VIỆT Ngày 28/3/2019 FULL

0
1971

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TỔNG HỢP TRẬN HAY NHẤT NGÀY TẠI ĐÂY

Chúc Mừng anh PHÚC và anh KỲ TP đồng vô địch

Anh Phúc và anh Kỳ vô địch
Anh Phúc và anh Kỳ vô địch

*Nhấn nút Play 2 lần để coi nha AE!


TRẠNG GÀ DỰ BỊ 3KG
*Sau 3 vòng thì 4 đội đồng 6Đ nên có 2 cặp gà dự bị

Trận 39: GÀ DỰ BỊ A KỲ – A MỸ B.TRE

Trận 38: GÀ DỰ BỊ A PHÚC A – A PHƯƠNG C.CHI


TRẠNG GÀ 3KG4

Trận 37: GÀ GIẢI A KỲ – A MỸ B.TRE

Trận 36: GÀ GIẢI A PHƯƠNG C.CHI – A VŨ T.NINH

Trận 35: GÀ GIẢI A PHÚC A – A THẾ ANH

Trận 34: GÀ GIẢI A PHÚC B – A HIỀN T.HÓA


Trận 33: XỔ 50

Trận 32: XỔ 50

Trận 31: XỔ 200

Trận 30: XỔ 50

Trận 29: XỔ 50

Trận 28: XỔ 50

Trận 27: XỔ 50

Trận 26: XỔ 50

Trận 25: XỔ 50

Trận 24: XỔ 50

Trận 23: XỔ 50


Trận 22: XỔ 100

Trận 21: (TRẬN HỦY)

Trận 20: XỔ 200


TRẠNG GÀ 3KG2

Trận 19: GÀ GIẢI A PHÚC A – A THẾ ANH

Trận 18: GÀ GIẢI A KỲ TP – A MỸ B.TRE

Trận 17: GÀ GIẢI A PHƯƠNG C.CHI – A PHÚC B

Trận 16: GÀ GIẢI A HIỀN T.HÓA – A VŨ T.NINH


TRẠNG GÀ 2KG8

Trận 15: GÀ GIẢI A PHÚC A – A MỸ B.TRE

Trận 14: GÀ GIẢI A KỲ TP – A HIỀN T.HÓA

Trận 13: GÀ GIẢI A VŨ T.NINH – A PHƯƠNG C.CHI

Trận 12: GÀ GIẢI A PHÚC B – A THẾ ANH


Trận 11: XỔ 100

Trận 10: XỔ 200

Trận 9: XỔ 100

Trận 8: XỔ 200

Trận 7: XỔ 100

Trận 6: XỔ 200

Trận 5: XỔ 100

Trận 4: XỔ 100

Trận 3: XỔ 100

Trận 2: XỔ 100

Trận 1: XỔ 100