Đá Gà Cựa Sắt GIẢI GÀ VIỆT Ngày 30/05/2019 FULL

0
2046

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TRẬN HAY ĐẤU TRƯỜNG THOMO 29/05/2019 TẠI ĐÂY

CHÚC MỪNG CHÚ CHIẾN GIÀNH VÔ ĐỊCH – ANH 9 XUÂN GIÀNH GIẢI NHÌ

*Nhấn nút PLAY 2 lần để coi nha AE!


Trận 42:

Trận 41:

Trận 40:

Trận 39: TRANH GIẢI NHÌ

Trận 38:

Trận 37:

Trận 36:

Trận 35:

Trận 34: GÀ GIẢI

Trận 33:

Trận 32: GÀ GIẢI

Trận 31:

Trận 30:

Trận 29:

Trận 28:

Trận 27:Trận 26:GÀ GIẢI

Trận 25:GÀ GIẢI

Trận 24:GÀ GIẢI

Trận 23:GÀ GIẢI

Trận 22:GÀ GIẢI

Trận 21:GÀ GIẢI

Trận 20:GÀ GIẢI

Trận 19:GÀ GIẢI

Trận 18:GÀ GIẢITrận 17:

Trận 16:

Trận 15:

Trận 14:

Trận 13:

Trận 12:

Trận 11:

Trận 10:

Trận 9:

Trận 8:

Trận 7:

Trận 6:

Trận 5:

Trận 4:

Trận 3:

Trận 2:

Trận 1: