Đá Gà Cựa Sắt Thứ 2 Ngày 08/04/2019 FULL

0
848

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TỔNG HỢP TRẬN HAY NHẤT NGÀY TẠI ĐÂY

*Nhấn nút PLAY 2 lần để coi nha AE!


Trận 29:

Trận 28:

Trận 27:

Trận 26:

Trận 25:

Trận 24:

Trận 23:*

Trận 22:

Trận 21: *

Trận 20:

Trận 19:

Trận 18:

Trận 17:*

Trận 16:

Trận 15:

Trận 14:

Trận 13:

Trận 12:

Trận 11: *

Trận 10:

Trận 9:

Trận 8:

Trận 7:

Trận 6:

Trận 5:

Trận 4:

Trận 3:

Trận 2:

Trận 1:

5.0
06