Đá Gà Cựa Sắt Thứ 2 Ngày 10/06/2019 FULL

0
279

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TRẬN HAY GIẢI GÀ TRE 09/06/2019 TẠI ĐÂY

*Nhấn nút PLAY 2 lần để coi nha AE!

Chia Sẻ Facebook


Trận 20:

Trận 19:

Trận 18:

Trận 17:

Trận 16:(Chỉ có trên xemdagacampuchia.com)

Trận 15:

Trận 14:

Trận 13: (Chỉ có trên xemdagacampuchia.com)

Trận 12:

Trận 11:

Trận 10:

Trận 9:

Trận 8:

Trận 7:

Trận 6:

Trận 5:

Trận 4:

Trận 3:

Trận 2:

Trận 1:

5.0
07