Đá Gà Cựa Sắt Thứ 2 Ngày 17/06/2019 FULL

0
300

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TRẬN HAY GIẢI GÀ VIỆT 16/06/2019 TẠI ĐÂY


*Nhấn nút PLAY 2 lần để coi nha AE!

Chia Sẻ Facebook


Trận 18:

Trận 17:

Trận 16:

Trận 15:

Trận 14:

Trận 13:

Trận 12:

Trận 11:

Trận 10:

Trận 9:

Trận 8:

Trận 7:

Trận 6:

Trận 5:

Trận 4:

Trận 3:

Trận 2:

Trận 1: