Đá Gà Cựa Sắt Thứ 3 Ngày 09/04/2019 FULL

0
944

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TỔNG HỢP TRẬN HAY NHẤT NGÀY TẠI ĐÂY

*Nhấn nút PLAY 2 lần để coi nha AE!


Trận 30:

Trận 29:

Trận 28:

Trận 27:*

Trận 26:

Trận 25:

Trận 24:*

Trận 23:

Trận 22:

Trận 21:

Trận 20:

Trận 19:

Trận 18:

Trận 17:

Trận 16:

Trận 15:

Trận 14:

Trận 13:*

Trận 12:

Trận 11:

Trận 10:

Trận 9:

Trận 8:

Trận 7:

Trận 6:*

Trận 5:

Trận 4:

Trận 3:

Trận 2:

Trận 1:

5.0
06