Đá Gà Cựa Sắt Thứ 4 Ngày 27/2/2019 FULL

0
1248

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TỔNG HỢP TRẬN HAY NHẤT NGÀY TẠI ĐÂY

Trận 33:

Trận 32:

Trận 31:

Trận 30:

Trận 29:

Trận 28:

Trận 27:

Trận 26:

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 25:

Trận 24: XỔ 30

Trận 23: XỔ 30

Trận 22: XỔ 30

Trận 21: XỔ 50

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 20: XỔ 30

Trận 19: XỔ 30

Trận 18: XỔ 50

Trận 17: XỔ 50

Trận 16: XỔ 50

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 15: XỔ 50

Trận 14: XỔ 100

Trận 13: XỔ 100

Trận 12: XỔ 50

Trận 11: XỔ 100

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 10: XỔ 100

Trận 9:XỔ 30

Trận 8:XỔ 100

Trận 7:XỔ 30

Trận 6:XỔ 30

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

Trận 5:XỔ 30

Trận 4:XỔ 100

Trận 3:XỔ 100

Trận 2:XỔ 100

Trận 1:XỔ 100

4.7
08