Đá Gà Cựa Sắt Thứ 5 Ngày 04/04/2019 FULL

0
1251

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TỔNG HỢP TRẬN HAY NHẤT NGÀY TẠI ĐÂY

*Nhấn nút PLAY 2 lần để coi nha AE!


Trận 29:

Trận 28:

Trận 27:

Trận 26:*

Trận 25:

Trận 24:

Trận 23:

Trận 22:*

Trận 21:

Trận 20:

Trận 19:

Trận 18:

Trận 17:

Trận 16: *

Trận 15:

Trận 14:

Trận 13:

Trận 12:

Trận 11:

Trận 10:

Trận 9:

Trận 8:

Trận 7:

Trận 6:

Trận 5:

Trận 4:

Trận 3:

Trận 2:

Trận 1: