Đá Gà Cựa Sắt Thứ 6 Ngày 15/3/2019 FULL

0
1071

COI TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ TẠI ĐÂY

TỔNG HỢP TRẬN HAY NHẤT NGÀY TẠI ĐÂY

*Nhấn nút Play 2 lần để coi nha AE!

Trận 24:

Trận 23:

Trận 22:

Trận 21:

Trận 20:

Trận 19:

Trận 18:

Trận 17:

Trận 16:

Trận 15: XỔ 50

Trận 14:

Trận 13:

Trận 12:

Trận 11:

Trận 10:

Trận 9:

Trận 8: XỔ 100

Trận 7:

Trận 6:

Trận 5:

Trận 4:

Trận 3:

Trận 2:

Trận 1:

4.6
08