Trận Hay Đá Gà Thomo Ngày 07/09/2019

0
307

Nội dung:

  1. Trận 1 Gà Cọp Đá Gà Thomo
  2. Trận 2 Gà Cọp Đá Gà Thomo
  3. Trận 3 Gà Cọp Đá Gà Thomo
  4. Trận 4 Gà Cọp Đá Gà Thomo
  5. Trận 5 Gà Cọp Đá Gà Thomo

Trận 1

Trận 2

Trận 3

Trận 4

Trận 5

*ĐANG CẬP NHẬT….

TRỰC TIẾP ĐÁ GÀ 12H TRƯA TẠI ĐÂY

 COI TẤT CẢ CÁC TRẬN TẠI ĐÂY